Voor een aantal andere Associatiediploma’s zijn de wijzigingen groter, omdat de verdeling van de onderwerpen is veranderd. Daarom zijn sinds september 2016 voor deze examens, naast de vernieuwde examens, ook overgangsexamens beschikbaar. Heeft u vóór 31 december 2016 al een examen behaald binnen het diploma PDL® of VPS® op basis van het examenprogramma 2015 of ouder? Dan kunt u tot en met december 2020 uw diploma compleet maken met de examens van de overgangsregeling.

Het gaat om de volgende diploma’s:

  • Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL®)
  • Vakopleiding Payroll Services (VPS®) 1 en 2 exclusief
    • Verbredingsvakken
    • Communicatie
ARSU Payroll Academy heeft een speciaal programma ontwikkeld om de studenten als nog over de streep te trekken om het fel begeerde diploma te halen.